Het team van Goedwerk Foundation

Elias Brhane

Elias is de oprichter van Goedwerk Foundation. Door zijn achtergrond en persoonlijke ervaringen voelt Elias zich sterk verbonden met onze doelgroep. Elias is nog steeds betrokken bij de begeleiding van cliënten, met name de deelnemers uit Ethiopië en Marokko/Algerije. Daarnaast onderhoudt hij onze subsidierelaties en is hij eindverantwoordelijk voor de projecten die lopen binnen Goedwerk Foundation.

Marlies Kruyt

Marlies heeft haar passie voor Afrika en reizen kunnen combineren met een master in African Studies aan Universiteit Leiden. Daarnaast behaalde ze een minor in Islam Studies. Tijdens haar studie heeft ze veel Afrikaanse landen bezocht en kennis opgedaan over de verschillende culturen, talen en bevolkingsgroepen. Zo kwam ze ook in aanraking met vluchtelingen en migranten, vooral in Oost-Afrika. Door deze ervaringen wil Marlies zich nu inzetten voor mensen die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Marlies werkt als projectcoördinator bij Goedwerk.

Lonne Hintzbergen

Lonne heeft een achtergrond in Migration and Ethnic Studies en als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Als onderzoeker werkte zij o.a. mee aan een onderzoek naar langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Ook eerdere ervaringen wakkerden de interesse voor het migratiethema aan, zo gaf Lonne o.a. Nederlandse les aan Syrische nieuwkomers, deed ze vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en reisde ze af naar Lesbos voor vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp. Sinds april 2022 is Lonne betrokken bij Goedwerk Foundation als casemanager.

Iwen Sardjoe-Mishre

Iwen is sinds de start betrokken bij Goedwerk Foundation. Hij regelt de financiën, HR-zaken en subsidieaanvragen/
verantwoordingen.

Eline van Oosterhout

Eline werkte van zomer 2019 tot zomer 2022 als projectcoördinator in een dagcentrum voor vrouwelijke vluchtelingen op Samos. Ook richtte ze hier samen met anderen de ‘Samos LGBTQI+ Support Group’ op voor queer migranten. Na terugkomst volgde ze een MSc in ‘Human Geography – Globalisation, Migration and Development’ aan de Radboud Universiteit. Haar scriptie schreef ze over de verandering van perceptie van migranten over Europa tijdens hun reis en haar afstudeerstage was bij het Mixed Migration Center als onderzoeker. Na haar studie werkte ze bij het COA en sinds december 2023 als casemanager bij Goedwerk Foundation. Naast haar werk maakt ze met de Radboud Universiteit een podcast over het bevragen en verleggen van grenzen, onder andere in Athene en Granada. Ook werkt ze aan een documentaire over een Colombiaanse migrant op Gran Canaria.

Nina Klaassen

Nina heeft een bachelor Journalistiek en een MSc in Politicologie met een specialisatie in Internationale Betrekkingen. Hiervoor werkte ze in verschillende functies bij het Rode Kruis in Amsterdam. Zo werkte ze als projectmedewerker binnen het programma Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten en als coördinator voor het voedselprogramma.  Hierbij heeft ze veel ervaring op gedaan met het werken met personen zonder verblijfsvergunning. Sinds april 2023 is Nina werkzaam voor Goedwerk Foundation als casemanager en begeleidt ze haar cliënten tijdens toekomstoriëntatie en terugkeer trajecten.

Mick Roché

Mick heeft een BSc Psychobiologie en een MSc Forensic Science afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij veel ervaring opgedaan in interdisciplinaire samenwerking. Hierna is hij bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaan werken. Daar heeft hij als casemanager bewoners van het asielzoekerscentrum sociaal en juridisch begeleid tijdens hun asielprocedure. Bij Goedwerk Foundation is hij sinds februari 2024 werkzaam als casemanager en ondersteunt hij (on)gedocumenteerde migranten bij toekomstoriëntatie, terugkeertrajecten en herintegratie.

Sil Verstappen

Voor zijn start bij Goedwerk hoorde Sil als medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst talloze levensverhalen van migranten en werkte hij mee aan het oplossen van verschillende asielcrises. Hier raakte hij overtuigd dat iedereen recht heeft op een duurzame toekomst ongeacht herkomst of nationaliteit. Sil behaalde een MSc klinische psychologie en met zijn kennis van gespreksvoering en migratierecht ondersteunt hij als casemanager bij Goedwerk Foundation cliënten bij het vormgeven van hun toekomst.