Het team van Goedwerk Foundation

Elias Brhane

Elias is de oprichter van Goedwerk Foundation. Door zijn achtergrond en persoonlijke ervaringen voelt Elias zich sterk verbonden met onze doelgroep. Elias is nog steeds betrokken bij de begeleiding van cliënten, met name de deelnemers uit Ethiopië en Marokko/Algerije. Daarnaast onderhoudt hij onze subsidierelaties en is hij eindverantwoordelijk voor de projecten die lopen binnen Goedwerk Foundation.

Josephine Jacobs

Josephine heeft een achtergrond in culturele antropologie en als docente maatschappijleer. Zij deed eerder o.a. vrijwilligerswerk bij Stichting de Vrolijkheid in AZC Nijmegen en in een vluchtelingenkamp in Libanon. Door haar vele reizen heeft zij kennis opgedaan over verschillende landen, talen en culturen. Binnen Goedwerk is Josephine sinds mei 2019 coördinator. Josephine spreekt Nederlands, Engels en Arabisch.

Tom van der Bijll

Tom heeft een achtergrond in culturele antropologie en sociologie. Naast zijn studie culturele antropologie heeft hij Arabisch taal en letterkunde gestudeerd waarvoor hij ook een semester op de Westelijke Jordaanoever in het Palestijnse gebied heeft verbleven. Na zijn studie Migration and Ethnic studies heeft hij bijna twee jaar als Hoor- en beslismedewerker binnen de asielafdeling van de IND gewerkt. Sinds maart 2022 is Tom werkzaam als casemanager bij Goedwerk Foundation.

Marlies Kruyt

Marlies heeft haar passie voor Afrika en reizen kunnen combineren met een master in African Studies aan Universiteit Leiden. Daarnaast behaalde ze een minor in Islam Studies. Tijdens haar studie heeft ze veel Afrikaanse landen bezocht en kennis opgedaan over de verschillende culturen, talen en bevolkingsgroepen. Zo kwam ze ook in aanraking met vluchtelingen en migranten, vooral in Oost-Afrika. Door deze ervaringen wil Marlies zich nu inzetten voor mensen die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Als casemanager ondersteunt zij cliënten bij de terugkeer- en toekomstoriëntatieprojecten.

Iwen Sardjoe-Mishre

Iwen is sinds de start betrokken bij Goedwerk Foundation. Hij regelt de financiën, HR-zaken en subsidieaanvragen/
verantwoordingen.

Lonne Hintzbergen

Lonne heeft een achtergrond in Migration and Ethnic Studies en als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Als onderzoeker werkte zij o.a. mee aan een onderzoek naar langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Ook eerdere ervaringen wakkerden de interesse voor het migratiethema aan, zo gaf Lonne o.a. Nederlandse les aan Syrische nieuwkomers, deed ze vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en reisde ze af naar Lesbos voor vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp. Sinds april 2022 is Lonne betrokken bij Goedwerk Foundation als casemanager.

Amber Khan

Amber koos er voor om haar interesse in psychologie en migratie studies te combineren. Ze heeft een MSc. Health and Social Psychology en een dubbele MSc. Public Policy & Human Development met een specialisatie in Migratie Studies. Mede door haar Pakistaanse/Belgische achtergrond beschikt zij over een grote dosis culturele sensitiviteit. Als casemanager bij Goedwerk is Amber vooral betrokken tijdens de begeleiding van cliënten tijdens terugkeer- en toekomstoriëntatietrajecten. Daarnaast werkt ze ook mee aan het Microkrediet project.

 

 

Noëlle van Bodegom

Noëlle heeft een juridische achtergrond, zo heeft ze een bachelor Internationaal Recht en een master Internationale Mensenrechten afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie was ze actief als taalcoach Nederlands voor Syrische vluchtelingen. Door deze ervaring is Noëlle geïnspireerd geraakt om aan te slag te gaan op het gebied van migratie. Na een stage te hebben afgerond bij Goedwerk Foundation, is ze nu werkzaam als casemanager in Amsterdam en Rotterdam, en begeleidt ze haar cliënten tijdens toekomstoriëntatie- en terugkeer trajecten.

Hajar Ait Etaleb

Hajar is sinds begin 2022 werkzaam bij Goedwerk Foundation. Binnen Goedwerk Foundation houdt ze zich bezig met personeelszaken en administratieve taken. Verder is Hajar ook actief als tolk Arabisch tijdens de gesprekken

Selab Lahou

Selab is inmiddels al een aantal jaar betrokken bij Goedwerk Foundation. Hij wordt ingezet om de doelgroep uit Afghanistan, Iran en Pakistan te begeleiden. Met zijn brede talenkennis vertaalt hij regelmatig gesprekken, vanuit huis en op kantoor. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in het werven van de doelgroep uit deze landen en fungeert Selab als contactpersoon voor de Afghaanse partnerorganisatie. In 2020 is Selab met Goedwerk op werkbezoek geweest in Afghanistan.