De UN Sustainable Development Goals (SDGs) zijn ontwikkeld in september 2015 en ondertekend door 193 landen om zo de wereld een betere en duurzamere plek te maken in 2030. Alle 17 doelen en 169 subdoelen zijn gelinkt aan elkaar en allemaal even belangrijk. De doelen fungeren als een kompas bij het aanpakken van verschillende uitdagingen.

Goedwerk Foundation draagt als (internationale) NGO bij aan de volgende doelen:

SGD 1: Geen armoede

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

Hoe draagt Goedwerk hieraan bij?

SDG 1 – Geen armoede: GWF draagt bij aan de eerste doelstelling middels het microfinancieringsproject ‘Fund Your Future’. Dit project zorgt er op micro- en individueel niveau voor dat terugkeerders een grotere kans van slagen hebben in het land van herkomst middels het verstrekken van een kleine lening voor de start-up van een eigen onderneming. D.m.v. ondernemingstrainingen en het samen opstellen van een ondernemingsplan worden zij klaargestoomd om hun eigen inkomen te kunnen generen om zo bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de lokale economie.

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: GWF draagt bij aan SDG 2 op verschillende vlakken. De situatie waarin veel ongedocumenteerde migranten zich bevinden is vaak uitzichtloos en enorm stressvol. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de mentale en fysieke gezondheid van de migrant. Veel complexe emoties en gevoelens komen naar boven tijdens het nadenken over terugkeer. D.m.v. het opbouwen van vertrouwen en een sterke relatie met de deelnemer helpen wij hen tot het maken van een weloverwogen beslissing. Daarnaast dragen wij middels partnerschappen met lokale Ngo’s en Veldzicht Centrum voor Transculturele Psychiatrie zorg dat de terugkeerder de juiste psychologische en medische hulp ontvangt die hij of zij nodig heeft.

SDG 8 – Waardig werk en economische groei: Het 8e doel stelt dat er een aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groep voor iedereen moet worden bereikt. Via het microkrediet project dat mensen met een moeilijke en complexe migratie achtergrond in staat stelt om hun eigen bedrijf op te starten in het land van herkomst werken wij ook mee aan dit doel.

SDG 8 – Waardig werk en economische groei: Het 8e doel stelt dat er een aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei voor iedereen moet worden bereikt. Via het microkredietproject dat mensen met een moeilijke en complexe migratie achtergrond in staat stelt om hun eigen bedrijf op te starten in het land van herkomst werken wij ook mee aan dit doel.

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Middels ons microkredietproject werken wij bij aan het subdoel 17.9 dat stelt dat de internationale steun moet worden verhoogd om doeltreffende en doelgerichte capaciteitsopbouw te implementeren in ontwikkelingslanden. Daarnaast werken we samen met onze rijkspartners aan een gezamenlijk en duurzaam doel middels ons toekomstoriëntatie- en vrijwillige terugkeerproject.