Goedwerk Foundation is een stichting die (ongedocumenteerde) migranten ondersteunt en begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Sinds 2014 hebben wij al meer dan 450 mensen geholpen met een succesvolle en duurzame terugkeer.

Goedwerk foundation is in 2012 opgericht door Elias Brhane. In 1978 is hij zelf als vluchteling vanuit Ethiopië naar Nederland gekomen. Hij weet als geen ander hoe het is om je eigen land te verlaten en in een vreemd land je weg te moeten vinden. In tegenstelling tot Elias, hebben veel van zijn landgenoten geen verblijfsvergunning gekregen. Door de jaren heen kreeg hij steeds vaker te zien hoe moeilijk het leven voor ongedocumenteerde vreemdelingen in Nederland is. Met leed zag hij de lastige situatie waarin zij zich bevonden aan.

Elias en het team van Goedwerk Foundation willen deze mensen graag helpen bij de patstelling waar zij soms in terecht komen: enerzijds is er de wil om terug te gaan naar het land van herkomst, anderzijds kampen zij met angst en/of schaamte om terug te keren met lege handen. Door een gedegen voorbereiding in Nederland en door nazorg te bieden in het land van herkomst wordt de drempel tot terugkeer verlaagt. Ook statushouders die niet kunnen aarden in Nederland worden door Goedwerk begeleidt bij terugkeer.

Sinds 2019 biedt Goedwerk Foundation ook een toekomstoriëntatietraject aan voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam en Rotterdam. Sinds 2021 biedt Goedwerk Foundation dit ook aan in Eindhoven. Tijdens dit traject wordt er samen met de deelnemers besproken wat de mogelijkheden zijn voor hun toekomst. De nadruk wordt gelegd op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Tenslotte zijn wij momenteel bezig met het opzetten van een nieuw project op het gebied van  microfinanciering. De pilot zal plaatsvinden in Ethiopië en zal deelnemers de kans geven om daar na terugkeer een eigen onderneming op te zetten of om te investeren in een bestaand familiebedrijf.

Missie

Goedwerk Foundation streeft ernaar om
mensen die Nederland vrijwillig verlaten
voor te bereiden op een succesvolle en
duurzame terugkeer.

Visie

Het is ons doel dat iedereen die terugkeert succesvol is in het land van herkomst en gelukkig is om terug te zijn.