Wat wij bieden

Hoe ziet mijn toekomst eruit als legaal verblijf in Nederland niet lukt? Een gevoelige en lastige vraag waar Goedwerk Foundation bij kan helpen. Wij bieden
in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven en de Gemeente Rotterdam een toekomstoriëntatietraject.

Doelgroep

Ongedocumenteerde migranten die deelnemen in de ‘Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (LVV) in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.

Begeleiding

Het toekomstoriëntatietraject is een 6 maanden durend programma waarin de deelnemer samen met Goedwerk werkt aan zijn/haar eigen toekomstperspectief. De deelnemer oriënteert zich op de verschillende opties: een perspectief (in de illegaliteit) in Nederland, in het land van herkomst of in een derde (Dublin)land.

De begeleiding bestaat
uit verschillende onderdelen:

Individuele kennismaking

Periodieke individuele- en groepsgesprekken

Empowerments-opdrachten

Indien gewenst: ondersteuning
bij doormigratie of terugkeer.

Nuttige contacten in Amsterdam

Juridisch

ASKV steunpunt vluchtelingen

Biedt juridische begeleiding aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
www.askv.nl/wat-doen-we/
hulpverlening/juridische-hulp

Het Juridisch Loket

Biedt gratis eerste hulp bij juridische vragen.
www.juridischloket.nl

Leger des Heils

Biedt juridische begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel.
www.legerdesheils.nl/meetingpoint/
juridische-begeleiding

Rode kruis

Helpt bij het opsporen van uit het oog verloren familieleden. www.rodekruis.nl/amsterdamamstelland/onze-activiteiten/restoringfamily-links

Vluchtelingenwerk Nederland

Biedt juridische begeleiding aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers
www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen

Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden (ACO)

Bij het ACO hoort u waar u terecht kunt voor opvang.

Adres: Houtmankade 334, 1013 RR Amsterdam

Medisch

Als (uitgeprocedeerde) asielzoeker kun je voor medische en psychosociale zorg terecht bij:
Kruispost: www.oudezijds100.nl/kruispost
Dokters van de Wereld: doktersvandewereld.org/contact/need-help/

Participatieaanbod

Boost www.boostamsterdam.nl
Daadkr8 www.daadkr8.amsterdam
Eigenwijks www.eigenwijks.nl
Hulp van de Regenboog  www.hulpvan- deregenboog.org/inhoud/voetbal-water- landplein
Stap Verder www.stapverder.info
Stichting Life Goals www.stichting- lifegoals.nl/
Vrouw en Vaart www.vrouwenvaart.nl
Wereldhuis www.wereldhuis.org