Agnes (Ethiopië)

Agnes

36 jaar oud
10 jaar in Nederland
Perspectief: een rustig en veilig leven in Ethiopië

Agnes neemt sinds december 2020 deel aan de LVV in Amsterdam. Ze volgt toekomstoriëntatie bij Goedwerk en is wantrouwend tijdens de intakefase. Ze staat open voor het voeren van gesprekken over haar toekomst, maar terugkeer naar Eritrea, haar land van herkomst, betekent voor haar de dood. Langzaam aan begint tijdens onze gesprekken het vertrouwen te groeien en deelt Agnes met onze collega dat ze uit Ethiopie komt. Maar Ethiopie, waar zij als baby van een paar maanden naartoe is gegaan en is opgegroeid, is haar land niet. Zij wil daar geen tweederangs burger zijn. Toch denkt zij na over terugkeer.

In januari 2021 vertelt zij ons dat zij 8 jaar geleden door haar Eritrese vriend in Canada is gevraagd om daarheen te komen. Hij heeft zelfs voorgesteld om haar hier in Nederland te komen ophalen. Deze vriend is bereid haar te helpen, ze spreken elkaar elke dag. We bellen samen haar vriend: hij wil haar graag sponsoren. Hij heeft een eigen woning en een inkomen. We vragen de vriend om goed uit te zoeken van de voorwaarden zijn voor sponsoring in Canada. We vertellen Agnes dat zij wel moet bedenken dat zij, als ze de doormigratie wil doorzetten, een geldig paspoort zal moeten regelen. In april heeft de vriend van Agnes een aanvraag ingediend om de Canadese nationaliteit te verkrijgen. In theorie zou dit niet lang moeten duren, hij voldoet tenslotte aan de voorwaarden. Agnes is zich ervan bewust dat hij haar nationaliteit moet kunnen bevestigen als het eenmaal zover is, om het proces voor haarzelf in gang te zetten. Helaas neemt het hele proces een lange tijd in beslag. In juli leggen we haar situatie uit in het LSO en krijgt Agnes een verlenging in de LVV. In december, ruim 8 maanden na het verzoek van haar vriend in Canada, is er nog steeds geen positief nieuws over deze aanvraag. Agnes geeft bij IOM aan, waar zij inmiddels kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben in doormigratie, dat zij afziet van haar plan om door te migreren naar Canada. Zij wil terugkeren naar Ethiopië.

Een naaiatelier in Addis Abeba

Agnes komt langs op het kantoor van Goedwerk en we stellen samen een herintegratieplan op. Agnes wil een naaitelier openen als zij terug is in Ethiopië – ze vertelt dat ze hier veel ervaring in heeft. We bespreken alle benodigdheden. De kosten van haar naaiatelier komen uit boven het bedrag van de inkind. Haar casemanager stelt een bijzonder verzoek op om een extra financiële bijdrage te vragen. De Gemeente Amsterdam en DT&V gaan akkoord! De obstakels die in de weg zitten voor de terugkeer van Agnes van Ethiopië lijken langzaam te verdwijnen. Om ervoor te zorgen dat Agnes rustig terug kan keren, vliegt er een sociale escort met haar mee. Op 3 januari wordt door DT&V de vlucht geboekt – IOM begeleidt tijdelijk geen cliënten naar Ethopië vanwege de veiligheidsituatie daar. Wanneer Agnes naar de ambassade in België gaat om haar LP op te halen, wordt haar echter verteld dat zij nog geen bevestiging hebben vanuit Ethiopië en haar nu geen LP kunnen meegeven. Daarnaast is de ambassade begonnen met een nieuwe aanvraagprocedure voor de LP. Haar wordt gevraagd dit online te doen. Dit zal niet meer lukken voor haar vertrekdatum van 3 januari. Het blijkt lastig te zijn om online de LP-aanvraag in te dienen. De website is nog vrij nieuw en niet alles werkt al naar behoren. Na meerdere keren bellen met de ambassade lukt het Agnes toch om via een andere weg de aanvraag te doen.

Omdat Agnes op 3 januari zou vertrekken is haar bed in de opvang aan een andere bewoner toegewezen. Agnes komt in haar eigen netwerk terecht en vindt uiteindelijk een plek waar zij zich rustig en comfortabel kan voorbereiden op haar vertrek. Zij moet echter wel meebetalen aan de huur. Haar casemanger verzoekt de Gemeente Amsterdam voor een maand leefgeld en gelukkig gaat de gemeente hiermee akkoord.

Een paar weken later kan Agnes eindelijk naar Brussel om haar LP op te halen! Ze wil zo snel mogelijk terugkeren en er wordt een nieuwe vlucht geboekt voor 18 feburari. 2 dagen voor vertrek wordt haar casemanger gebeld door Agnes: zij heeft, ondanks het aanraden van haar casemanager, geen extra medicatie voor haar diabetes geregeld bij haar huisarts en haar voorraad is bijna op. Gelukkig kan er nog het een en ander worden geregeld met het gezondheidscentrum en kan Agnes met een voorraad terugkeren naar Ethiopië.

18 februari is het zover. Het moment waarop ze zo lang heeft gewacht is eindelijk daar, ze kan vertrekken! Bepakt en bezakt ontmoet Agnes onze collega’s op Schiphol om haar uit te zwaaien. Ze is er klaar voor. Gelukkig verloopt alles vlot op het vliegveld en kan ze op het vliegtuig stappen.

Laatste berichten…

Wij krijgen kort na aankomst in Addis Abeba bericht dat ze goed is aangekomen. Na Agnes haar vertrek is er nog vaak contact tussen de casemanager van GWF en het gaat goed met haar. Ze is goed opgevangen door de partner van GWF in Ethiopië en is druk bezig met haar naaiatelier oprichten. 

Follow by Email
Instagram