Teddy (Ethiopië)

Het is een bizarre dag voor Teddy. Hij ziet zijn moeder weer, zijn familie, na bijna dertig jaar… Thuis aangekomen blijven ze praten tot vier uur ‘s nachts.

Teddy (Ethiopië)
48 jaar, 27 jaar in Nederland
Perspectief: weerzien met moeder

Teddy, een man van 48 jaar met een prachtige lach. Iemand die intens kan genieten van muziek uit zijn thuisland. Maar ook iemand met een ernstige alcoholverslaving en enorme schaamte om zijn familie onder ogen te zien. Wij kennen Teddy al 2 jaar. Al 2 jaar zijn er contacten en gesprekken over (eventuele) terugkeer.

De laatste tijd is er veel gebeurd in de vriendenkring van Teddy in Nederland. Hij is bang dat hij de volgende is die wat overkomt. Ook wil hij niet meer in aanraking komen met de politie noch in de gevangenis belanden. Hij besluit terug te keren. En dat valt hem zwaar na 27 lange jaren in Nederland. Telkens weer zoekt hij zijn heil in de drank.

We begeleiden Teddy intensief om als eerste de relatie en het contact met zijn moeder en familie te herstellen. Zijn familie mist hem en wil graag dat hij terugkomt. Het contact met de familie is tot steun bij zijn besluit tot terugkeer. Ook maken we een toekomstplan en stellen een businessplan op voor het bereiden en verkopen van maaltijden. Hij lijkt enthousiast. Hij heeft heimwee en hij wil graag zijn moeder zien voordat het te laat is. Als hij in een goede stemming is ziet hij een positieve toekomst in Ethiopië.

Op dat moment pakken we door en regelen machtigingspapieren bij de ambassade. Een collega is vervolgens met deze papieren naar Ethiopië gereisd om daar de zus van Teddy te ontmoeten en de geboorteakte te regelen. Het directe contact met familie geeft extra vertrouwen op een goede terugkeer. Maar ondertussen valt Teddy in zijn oude patroon terug. Hij laat niet van zich horen en neemt zijn telefoon niet op. Hij is boos en wil niet meer. Nu het concreet wordt, zoekt hij zijn toevlucht in drank. Dagen van radiostilte. Bezorgdheid en veel overleg op kantoor: hoe nu verder..

Uiteindelijk verschijnt hij toch op kantoor, dronken weliswaar. Na uren van praten is hij weer zover om het terugkeerproces voort te zetten. We halen met hem de laissez passer op in Brussel. De volgende stap is zijn terugkeerdatum vaststellen en vertrekken.

Kwetsbaarheid

In het proces merken wij dat hij spraakzamer wordt en dat hij meer en meer kwetsbaar durft te zijn. Voor Teddy spelen er meerdere belemmeringen. De confrontatie met zijn familie bij terugkeer. Het feit dat hij na bijna dertig jaar zonder geld en diploma terugkeert is een enorme schaamte voor hem. De onzekerheid van wat hem te wachten staat. Een nieuw, ontwikkeld, veranderd Ethiopië, wat niet meer te vergelijken is met toen hij vertrok. Hij vindt het bezwaarlijk en moeilijk dat hij op zo’n leeftijd totaal afhankelijk moet zijn van familie. Aan de ander kant merken wij ook dat hij het steeds moeilijker krijgt hier. Uitzichtloos, zonder eigen huis en inkomen. Geen perspectief.

Begeleiding in Ethiopië

Om te zorgen dat de terugkeer van Teddy slaagt, moet de begeleiding niet in Nederland ophouden. Hij is van zijn land en familie vervreemd. Zijn familie zou hem in het begin niet begrijpen. Deze shock kan hem schade toebrengen. Hij heeft tijdelijke begeleiding in Ethiopië nodig. Een begeleiding die zijn referentiekader begrijpt. Het is ook belangrijk dat hij een eigen plekje heeft om zich terug te trekken. We regelen dat een collega mee kan vliegen en de eerste paar weken in Ethiopië verblijft om hem op te vangen wanneer nodig.

Dan is het vertrek daar. Vol spanning van wat komen gaat. Alles gaat goed, met IOM, de koffers, het gewicht, het inchecken. Maar wat gebeurt er .. eenmaal bij de douane springen de Marechaussee en de politie op Teddy. Hij blijkt een groot mes in zijn handbagage te hebben. Na praten als Brugman en het tomeloze geduld van onze collega is Teddy door de douane gekomen.

De drang tot drank was onweerstaanbaar voor hem. Hij wilde niets liever dan bier drinken. Zo ook in het vliegtuig. Gelukkig was onze collega er bij om hem tegen te houden en hem te overtuigen dat dit niet de manier is om zijn familie na 27 jaar onder ogen te komen. Zonder begeleiding tijdens de vlucht was dit traject niet goed afgelopen. Dan was hij beschonken aangekomen in Addis.

Om 23:30u komen ze aan in Addis. Zijn zus wacht hem op. Het is een bizarre dag voor Teddy. Hij ziet zijn moeder weer, zijn familie weer, na bijna dertig jaar.. tot 04:00u ’s nachts praten ze.

We wensen Teddy alle geluk van de wereld en hopen dat hij nog lang van en met zijn familie kan genieten.

Laatste berichten…

We ontmoeten Teddy nog een aantal keer wanneer we in Ethiopië zijn. Het gaat goed met hem: hij is gaan sporten, zwemmen en wandelen. Het contact met zijn familie is goed, ze zijn blij om hun zoon en broer weer in hun midden te hebben. Van de in-kind en hulp vanuit zijn omgeving heeft Teddy een klein busje gekocht. Het verhuren van het busje voor taxiritten levert hem zo’n € 350,- per maand op, voor Ethiopië een goed inkomen.Tijdens onze gesprekken met hem zien we een andere Teddy: hij ziet er verzorgd uit en staat met rechte rug. Hij vertelt ons dat hij gelukkig is en blij is het besluit te hebben genomen terug te keren.

Follow by Email
Instagram